? . 

 

  .

  
.
Admin
 .


: 492
: 2011-07-18

  . Empty
: .     . Icon_minitime 07, 2015 8:10 am

Szczekowski Kazimierz
Notatki spisane w kalendarzyku terminowym znalezionym w kopercie opatrzonej sygnatur 01231. Prowadzono je - do koca 1939 roku - w odpowiednich, dziennych rubrykach, a od 1 stycznia do 12 kwietnia 1940 roku na pocztku kalendarza wpisujc owkiem waciwe dni tygodnia.

Sierpie 1939 r.

28. pn.
Wyjazd z Wilna do Rembertowa.

29, 30, 31
Rembertw 1160 z.

Wrzesie 1939 r.

l.pt.

1-szy dzie wojny z Niemcami.

2. sb.
Wyjazd z Rembertowa do Spay przez Skierniewice - Spaa.

3, 4, 5.
Spaa. Natarcie na Piotrkw, potem (...)

6. rd.
Bitwa 13 d[ywizji] p[iechoty] pod Tomaszowem (...) 19 d[ywizja] piechoty]. Wyjazd ze Spay. Sulejw - trup.

7. cz.
Nocleg w lepowach (?) pod N[owym] Miastem. Wyjazd przez Pilice pod Biaobrzegiem przez Radom do (...) szos.

8. pt.
7 nalotw bomb[owych] Maciejowice.

9. sb.
4 naloty bomb [owe] ostatni - duo strat w Garbw (...)

10. n.
przyjazd do Snopkowa i wyjazd do Chema.

11. pn.
Nocleg w Jagodnem wyjazd do Brzecia i Siedlec (...)

12. wt.
Nocleg w nadlenictwie] Parczew p. ukowska Lubartw - poszukiwanie samochodw.

13. r.
Nocleg w Lubartowie. Wyjazd na wieczr do ecznej. Bitwa l-d[ywizji] p[iechoty] pod [czn]

14. cz.
czna (...) gen. Andersa. Nocleg (...)

15. pt.
Na grze (...)

16. sb.
Wyjazd na wieczr do Chema. Nocleg w fol[warku] Jagodno.

17. n.
Bitwa pod Wodawa czogi (...) pod Dorc (...) na Bugu. Mjr Kunisz. Nocleg w Pawowie.

18. pn.
(...) Wyjazd wieczorem do maj[tku] Rejowice (...) sztab gen.

19. wt.
Wyjazd wiecz[orem] do Grabcowa - apteka.

20. r.
Przemarsz (...) gen. A. Rozpuszczenie oddziaw na tyach. Nocleg w Grabowcu. mjr Borejsza.

21. cz.
Przez Horynw (...) Bra (...) Nocleg w Za (...) natarcie na wschd.

22. pt.
Przyjazd (...) Przewal [?] przez Tyszowce nast[pnie] do cukr[owni] Wouczyn.

23. sb.
13.00 na kon[iach] do dw[oru] Michaw. Nocleg w (...) Dbrw (...)

24. n.
W drodze konno przeszo 70 km. Nocleg w (...) Saasze. [?]

25. pn.
Godz. 16.00 do niewoli bolszewickiej]. Puk. Gliski, dowdca (...) wiecz (...) Dobrosin sztab dyw[izji] kaw[alerii]. Nocleg (...)

26. wt.
Rano Winniki fabryka [?] przez kiew - Lww - nocleg w Winnikach.

| 27. r.
Wyjazd do Tarnopola przez Zoczw - przyjazd do Wooczysk namiot [?].

28. cz.
Wooczyska - mieszkamy w autobusie.

29. pt.
Kupuj koc i manierk.

30. sb.
Rewizja - zabrali mi 6.300 z.

Padziernik 1939 r.

1 n.
Wooczyska wyjazd pocigiem.

2. pn.
W drodze: Poskirw - Zn (...)

3. wt.
pastw-Kijw.

4. r.
gachmacz-Woroba.
[Od tego miejsca autor pamitnika rozpoczyna wpisywanie obok daty dziennej liczby dni spdzonych w niewoli.]

5. cz.
1 dz. przyjazd do cukr[owni] Tiokino (...) Charkw i st[acja] kol[ejowa] Woroba a nast[pnie] do obozu w osadzie Booto w Nowosobodzkim.

6. pt.
2 dz. obok ley miasteczko Gorodok z monast[erem].

7. sb.
3 dz. Szumskaja Obast w Nowosobodzkim. [Z boku - poprzecznie - zrobiono notatk: ,,m. PUTIWL - Sowchoz Nowosobodzk dzieli si na Gorodek (monaster) i Booto"1.]

8. n.
4 dz. Choruj na nieyt kiszek. W obozie przy kuchni siedz mjr Cen-dro i mjr Baran (...) W Monasterze jest kpt. Goszczyski.

12. cz. 8 dz.


13. pt.
9 dz. Bania - rew[izja]. 14. sb.

10 dz. Jestem troch zazibiony.

15. n.
11. Deszcz, budujemy prycze. Brak somy.

16. pn.
12. Wyjazd policjantw podoficerw] i szereg[owcw] z barakw.

17. wt.
13 Soneczny ciepy dzie. Nowy transport szer[egowych] ze St. Bielska [Starobielska].

18. r.
14. Pranie bielizny - podstrzygem sobie brod. Moc plotek.

19. cz.
15. Wiadomoci o niepowodzeniach] Niemcw. Pogoda soneczna i wietrzna.

20. pt.
16. nieg, mokro. Ogoliem si prcz brody.

21. sb.
17. Odwil, deszcz i wiatr (...)

22. n.
18. Sonecznie, ranki mrone. Kupuj rcznik.

23. pn.
19. 5-ty tydzie niewoli. Wydano myda 200 gr. Znowu plotki o Ameryce i o wyjedzie szereg[owych].

24. wt.
20. Wyjazd szereg[owych] od nas i z Monast[eru]. Bania, koc i kalesony.

25. r.

21 dz. Miesic w niewoli. Deszcz i ciepo. Wiadomoci, e z Monas-teru [wyjechao] 40 oficerw.
26. cz.
22. Sonecznie i ciepo. Wiadomo o wyjedzie ofic.[erw] - plotka. Wiadomoci o (...). Ogoliem brod.

27. pt.
23. Deszcz i zimno. Rodziny z Monasteru wyjedaj do domu.

28. sb.
24. Tad.[eusz] Rudnicki (...) Sonecznie i ciepo. Dziwny klimat.
29. n.

25 dzie. W Monasterze umar kpt.-lek[arz] na zapalfenie] p[uc] i ochr. na czerwonk[.] 1.000 szer[egowych] wyjechao do N.

30. pn.
26 dzie. 6-ty tydzie niewoli. Znowu plota o wyjedzie do Polski, pochmurnie, ciepy deszcz.

31- wt.

27 dz. Deszcz - zimno. Wiadomoci o naszym wyjedzie - ale dokd?
Listopad 1939.

1. r.
28 dzie. W Boocie o wicie wyjcie z obozu przez Michajowski Chutor.

2. cz.
29 dz. niewoli. W drodze - Briask. Dali dobre niadanie i machork.

3. pt.
40 dz. niewoli. Jedziemy do Moskwy. Rano przyjazd na stfacj] kol[ejow] Kozielsk. Marsz do obozu.
4. sb.
41 dz. Wczoraj przeprowadzono rejestracj. Obz znajduje si w Monastyrze], Przejcie do (...) Z now parti przyjechali por. Niezgoda i ppor. Lepiarski.

5. n.
42. Noc w nieopalonym Soborze. Mam siln gorczk od wieczora. Przed po[udniem] do ambulatorium 40 gorczki. Le w ku (...)

6.
Nic nie jem - gorczka wci 40. Prcz anginy mam gryp.

7. wt.
44. Stawy tak bol, e ledwie le. Dzi temp. 38. Gardo mnie boli.

8. r.
45. Temp.[eratura] znowu wiksza, bo 38,5 nie wiem co to jest. Dobrze, e niebezpieczestwo wrzodu w gardle mino.

9. cz.
46. Temp.[eratura] obniya si - w obozie plotki o prdkim wyjedzie i o cikim poofeniu] niemieckim].

10. pt.
47 dz. Czuj si le boli gardo. Szczki i jzyk, temp.[eratura] wysza.

11. sb.
48 dz. Poprawa - w ustach mam pryszcze. Dzie soneczny. Ko-zielsk Smoleska Ob[ast'].

12. n.
49. Czuj si bardzo osabiony (...)

13. pn.
50. 8 tygod. niewoli (...)

14. wt.
51. Boli gardo. Wiadomoci o niepor (...) z Finlandia - due plo[tki].
15. r.
52. Wczoraj miaem dua temp. - dzi spada. Umar Fr. Degler na zap[alenie] p[uc]

16. cz.
53. Reszta szer. i pchor. ma wyjecha do kraju. Duo plotek.

17. pt.
54. adny, ciepy dzie. Czuj si lepiej.

18. sb.
55. Wczoraj przyjechaa grupa z Szepietwki oficerw od kpt. (...) do St. Bielska [Starobielska]

[Na grze kartki znajduje si w tym miejscu notatka: ,,W obozie s Owczarski, Poczyski, Kozierowski, Chojnecki, Gorczyski, Ry, Okuszop, Ras-tawiecki, Kuczyski, Wjtowicz".] 19. n.
56. Znowu moc plotek o wyjedzie do Niem[iec]. Na dworze ciepo.

20. pn.
57. 9-ty tydz[ie] niewoli. Opuszczam szpital - mieszkam w baraku Nr 15.

21. wt.
58. Zygmunt ciko zachorowa. Zdaje si [na] skrt kiszek. Odszed do szpitala.

22. r.
59. nieg prszy - lekki mrz. W obozie oglny upadek nastr[ojw]. Zdaje si, e bdziemy zimowa.

23. cz.
60. Zygmunta bdzie operowa Szarecki w Kozielsku.

24. pt.
61. Wieczorem rejestracja. Operacja Zfygmunta] udaa si. Mam znw bl garda, a w dodatku zb. Napisaem list do Wilna.
25. sb.
62. Dwa miesice w niewoli. Byem u dentysty. nieg cigle prszy. I dzi (...)

26. n.
63. Odwil. Czuj si znacznie lepiej. Szyj sobie serdak i apawice.

27. pn.
64. 10 tyg[odni] w niewoli. Wyznaczono komendanta obozu Polaka - zanosi si coraz wicej na zimowanie.

28. wt.
65. Zima zaczyna si na dobre. Zamie, ale mrozu nie ma. Znowu plotki o wyjedzie.

29. r.
66. Z Finl[andi] stosunki coraz gorsze. Na zachodzie coraz gorzej w powietrzu i na morzu.

30. cz.
67. Odwil - wiatr, boto i zimno. Nasilenie plotek o wyjedzie. Zygmuntowi nieco lepiej. Szczepienie przeciw tyf[usowi].

Grudzie 1939 r.

1. pt.
67 dz. Wci ciepo. Wczoraj rozpoczy si dziaania wojenne midzy Finlandi a Rosj.

2. sb.
68. Po szczepieniu czuj si ju dobrze, ale boli mnie ucho. Wci co si czepia.

3. n.
69. Mokro, ale zimno. W Sklcie powiesi si chory z Grodna nie wytrzyma. Pior bielizn

4. pn.
70. 11 tyg. w niewoli. Ucho wci w nieporzdku a ponadto zazi skra z rk. Nie mog doj do siebie.

5. wt.
71. Wczoraj i dzisiaj odwil. Pewnie na wita bdzie mrz. Plotki o wyjedzie.

o 6. r. r
72. Leje deszcz - boto straszne, boj si o buty. Dzi drugi raz szczepienie.

7. cz.
73. Drugi dzie deszcz leje. Le - cay dzie - gorczka.

8. pt.
74. Wci deszcz. Dziwna zima. Byem dzi w ani.

9. sb.
75. Boto straszliwe nie mona wyj z domu. Znowu pogoska o wyjedzie.

10. n.
76. Do poudnia kopaem rw. Czuj si ju zdrowszy.

11. Pn-,
77. 12-ty tydz. niewoli. Zimny wiatr z pnocy. Zaczynaj (...")

12. wt.
78. Dzi mrz - idzie zima, tym razem zdaje si na dobre. Zmiana kierownictwa] spraw zagranicznych] w Sowietach (okazao si, e bujda).

13. r.
79. Zmiany w rzdzie plotka. Pada nieg - mrono.

14. cz.
80. Mrz coraz wikszy. Duo wiadomoci ze wiata - niektre dobre.

15. pt.
81. Rano ponad 10 mrozu. Zaplombowaem zb. Zygmunt przeszed zapalenie puc.

16. sb.
82. Mrz trwa. U nas zimno, bo kaloryfery nie dziaaj.

17. n.
83. Na zachodzie ostro bior si do siebie chwilowo w powietrzu.

18. pn.
84. 13-tydz. niewoli. Mrz zela. Czuj si b. dobrze, tutejszy wikt wykuruje gruntownie moje nerki.

19. wt.
85. Znowu plotki o wyjedzie...

20. r.
86. Dzi fotografowali nas en tace i z profilu. Listy jako nie przychodz.

21. cz.
87. W nocy spad nieg. Zima w caej peni ale od jutra dni (...)

22. pt.
88. Nastroje obecnie kiepskie zapewne wobec zbliajcych si wit.

Mnie te chandra znw. gnbi - spacerowa nie mona, bo silny mrz i wiatr.

23. sb.
89. Pk K. otrzyma list z Wilna. W obozie raz jednych wywo, drugich przywo. Na og niezbyt dobre wiadomoci.

24. n.
90. Wczoraj obchodzilimy Wili. led, kasza, gotowany dorsz, kisiel i moc herbaty. Nastrj niezbyt mocny.

25. pn.
91. Dzi trzy miesice jak wpadlimy do niewoli. Plotki o wyjedzie ucichy. Mrz spad.

26. wt.
92. Wczoraj Goszczyski dosta list z Wilna - wiadomoci ze dotyczce powrotu. Trafiem na lad Wadka od chor (...)

27. r.
93. wita byy mrone. Barbara si sprawdzia. Robi spisy wg wojewdztw. Podniecenie due.

28. cz.
94. S wiadomoci, e obz w S. Bielsku [Starobielsku] zlikwidowany. Pewnie i nasz los wkrtce si rozstrzygnie.

29. pt.
95. Mrozy do 25. Plotki o wyjedzie wzmagaj si. Myl jednak, e do wiosny pozostaniemy tutaj.

30. sb.
96. Dzi cieplej. Nasz barak chodzi na roboty. O Zygmuncie brak wiadomoci.
[Na kocu strony notatka: "Maciek Bua z bratem s tutaj".]

31. n.
97. Kpaem si w bani. Popoud. przenosiny do 21 baraku. Dotychczas mieszkaem w 15 baraku - byo tam dobre wiato elektryczne, kaloryfery. Spaem na sienniku Zygmunta. Mieszkao nas w po- koju 15-tu. Obecnie w 21 m baraku mieszkaj sami majorowie. Na sali jest nas 14-tu. Miejsca znacznie mniej. Ze znajomych: Sawi-ski, Wicek, Kwaskowski. Ciekawym co nam przyniesie Nowy Rok. Spotkaem Michnowskiego i dr. Kociubskiego.

Stycze 1940. 1.

98. 15-ty tydz. niewoli. N[owy] R[ok] zacz si dla mnie nieszczeglnie, bo dostaem rozstroju odka.

2.
99. Mrozy znowu ponad 25. Mcz si z odkiem a do latryny daleko.

3.
100. Id kreszczeskie [?] mrozy - ponad 30. Znowu plotki o wyjedzie.

4.
101. Wiadomoci z Wilna napywaj nadal niepomylne. Kupiem marmolad i troch soniny. odek troch si poprawia.

5.-6.
102-3. Mrozy spady o 5 ale wieje wiatr zimny. Dzi zaczli przenosi of[icerw] z zab[oru] ros[yjskiego] do Skitu, a do nas ofic[erw] zab[oru] niemieckiego] i litewskiego]. Poruszenie w obozie ogromne. Na giedzie baisse.

7.
104. Znowy mrozy prawdziwie kreszczeskie powyej 30. Mimo to w obozie nastroje wybitnie wyjazdowe, a u mnie chandra.

8.
105. Wczoraj wywieli cywilnych aresztowanych - nie wiadomo dokd. Mrz trzyma. Karmi nas gorzej - dobrze, e mam troch kiebasy.

9.
106. 16 tydz. niewoli. Mrz coraz wikszy - dzi rano byo 42, prawdziwa Syberia. Mimo to wszyscy mwi o wyjedzie w cigu stycznia.

10.
107. Znowu zaczynaj wzywa do badania, a mrz coraz wikszy - dochodzi do 50. Czuj si jednak dobrze.

11.
108. Mrz troch spad pochmurno i zamie. Od Zygmunta jest wiadomo, e poprawia si cigle.

12.
109. Listu [od] W. wci nie mam. Widocznie mj zagina, albo p. R. wyjechaa. Plotki o wyjedzie przycichy.

13.
110. Mieszkam w baraku nr 21, ktry nazywa si "Dom starcw". Sami majorzy tu mieszkaj. Inne bloki nazywaj si "Bristol", gdzie mieszkaj pukownicy. "Grobowiec Indyjski" (dawna cerkiew), "Cyrk", "Mapi gaj", "Hotel pod wsz" (na placu Ndzy) i itp. Szan[g]haj2.
14. i
111. W bloku mamy wiato elektryczne i kaloryfery. Ciepo u nas tylko ciasno, pimy na pryczach - na siennikach.

15.
112. 17-ty tydzie niewoli.

16.
Dnie pyn monotonnie, jak krople jesiennego deszczu, wstaj o 7-ej w dzie czytam rosyjskie ksiki, gram w szachy, ucz si troch jzykw, wieczorami sucham koncertw przez radio, od czasu do czasu pranie i szycie.

15.01.
Napisaem list do Haliny.

18-19.
115-116. Karmi nas coraz gorzej, ale godu nie odczuwam. Podstaw jedzenia jest 800 gr chleba - 30 gr cukru poza tym rano ledzik lub kawaek dorsza, a na obiad miska grochwki lub kapuniak.

20.
117. Przysza nowa fala mrozw - znowu 45. Trudno wprost od- dychac na powietrzu ale i to przetrzymamy. Spotkaem tutaj Maci-szewskiego, Kierskiego i Zuchowskiego.

21-
118. Mrozy troch zelay, pada nieg - wczoraj w nocy by poar. Spalia si wiea przy wejciu.

22.
119. 18-ty tydzie niewoli. ,

23.
120. Z upragnieniem czekam na wiosn - buty ledwie trzymaj si. Jak stoj przy cianie paczu [po] kipiatok to marzn b. w nogi. Jedzenie nie poprawia si. Plotki o wyjedzie zupenie zacichy, w zwizku z tym hossa na ruble.

24.
121. Mrozy spady,- duo wiadomoci ze wiata, o ile prawdziwe - to dobrze! Wikszo zapewne przesadzona.

25.
122. Ju jestem 4 miesice w niewoli, a koca tego jako nie wida i w ogle nie wiadomo jak to si skoczy.

26.
123. Dzi przenieli Maksa do Skitu - nie wiemy z jakiego powodu, bo rodzin ma w W-wie. Kpaem si w bani.

27.
124. Wczoraj otrzymaem kartk od p. R. z Wilna na og wszystko pomylnie. Dzi kolega namal[owa] akwarel mj portrecik. Wcale niezy - chciabym zawie do domu.

28.
125. Znowu idzie fala mrozw -ju jest (...) 30. Strasznie tskni ju do wiosny i ciepa.

29.
126. 19-ty tydzie niewoli. Kr pogoski, e Wilnian maj przenie do Skitu. Wolabym tu zosta.

30.
127. Zaczyna si ostatni miesic zimy. Co on nam przyniesie za zmiany. Soce grzeje ju mocniej, ale mrozy trzymaj nadal, bo wieje wiatr z pnocy.

31.
128.

Luty
1-3.
129-131. Dzi byem na dodatkowym badaniu. Od paru dni wieje zimny wiatr, ale mrz nieco zela. Zaczyna pada nieg. Wyywienie nieco si poprawio (...) ale mao. Zdrowie mi dopisuje, tylko jestem saby. Zygmunt wrci do Kozielska, ale jeszcze jest na kwarantannie i nie wiadomo gdzie bdzie mieszka.

4.
132. Napisaem list do Janki - moe s jeszcze w Tallinie. Mrozy spady ale niegu napadao moc.

5.
133. 20 tydzie niewoli.

6.
134. Dni pyn strasznie monotonnie, nieg wci pada, wiatr wieje, ale mrozu prawie nie ma.

7-8.
Zrobiem sobie kapcie na buty z drewnianymi podeszwami dua oszczdno butw i ciepo w nogi. Jest tu w obozie lotniczka - dzielna kobieta, ju czwarty miesic znosi razem z nami wszelkie trudy i niewygody niewoli, a trzyma si wzorowo3.

9.
137. Znowu zaczynaj kry plotki o zmianach, ale ja nie wierz. Chciabym tylko w zdrowiu doczeka wiosny.

10.
138. Spotkaem tu kpt. Duszyskiego z 25 (...) rez. kpt. Tarnowskiego.

11.
139. Nadeszo moc listw. W-wa jednak b. zniszczona. W Wilnie wci niepokj. Powrt nasz tam b[ardzo] problematy[czny].

12.
140. 21 tydzie niewoli. Przenosz si na parter. Bd tam mia wiksz wygod.

13.
141. Wyjecha transport szeregowcw i pod[oficerw] przypuszczajmy, e to dobre. [Pojechali do] domu. Znowu moc plotek.

14.
142. Pogoda pikna, ale mrz kreszczeski. Na nowym miejscu jest mi znacznie lepiej i wygodniej.

15.
143. Zygmunta wypucili z kwarantanny (...) do 15-go bloku. Jest jeszcze mizerny, ale dobrej myli.

16.
144. Znowu przysza fala mrozw - moe to dobrze przy takim skupieniu jakie [jest] tutaj. Wyobraam sobie co to bdzie na wiosn.

17.
145. Listy przychodz w duej iloci, ale do mnie nic.

18.
146. Jedzenie troch lepsze -jako godu nie odczuwam, tylko jestem saby.

19.
147. 22 tydzie niewoli.

20.
148. Dzi wysaem kartk do P.C.K. do W-wy o adres Jzi, Grety (?) i Halinki, bo niepokoj si o ich los. Wadka d-ca znajduje si na Wgrzech, moe i Wadek tam jest, b. cieszybym si z tego.

21.
149. Od Stasia adnych wiadomoci. Za to w obozie moc plotek czsto bardzo fantastycznych.

22-23.
150-151. Mrozy spady, czu powiew wiosny, na dworze cieplej, a na wiecie zaczyna si robi gorco.

24.
152. Sdz, e w marcu bdzie duo zmian, ale co z tego wyniknie dla nas? Listy nadchodz w duej iloci, ale do mnie nic. Beznadziejne jest nasze siedzenie.

25.
153. Dzi mija pi miesicy, jak jestem w niewoli. Zim prawie ju przebylimy. Boj si roztopw.

26.
154. 23 tydzie niewoli. Ju w poudnie czu wiosn, ale w nocy mrz tgi.

27.
155. Jedzenie mi wystarcza, tytoniu (machorki) te. Mao tylko cukru a w sklepiku nie ma.

28.
156. Kupiem z trudem mydo toaletowe za 25 z. - drogo, ale jestem zadowolony.

29.
157. Listw jako do mnie nie ma, a powinny ju nadej - niepokoj si o Halink. Od Stasia te nie ma wiadomoci.

Marzec 1940 1-2.
158-159. Dzi 1-go marca, na dworze odwil. Pada nieg z deszczem - mokro, ale ju czu wiosn. Znowu plotki o wyjedzie silniejsze, tym razem mwi o wilnianach, inwalidach i starcach, moe wreszcie co si sprawdzi.

3.
160. Trzeci dzie pada nieg - zima jeszcze nie poddaje si, cho mrozw nie ma. Bdzie tylko straszne boto.

4. ,
161.. Zima wci nie ustpuje - zamie trwa od 3 dni bez przerwy. Dzi moje imieniny - jak rnie spdzam je ni w przeszym roku. Smutno mi, e od Halinki nie mam wiadomoci.

5-6.
162-163. Sprawa latrynowa wci tragiczna dla mnie, bo musz chodzi daleko i o 5-ej rano.

7.
164. Dzi pierwszy soneczny dzie, cho mrony - wiosny nie wida, a i listw do mnie nie ma.

8-9.
165-166. Mno si znw pogoski o wyjedzie do Niemiec - jakoby w kocu marca lub na pocztek kwietnia, a no zobaczymy! Sdz, e czeka nas jeszcze niejedna niespodzianka byleby dobrze si skoczyo.

10.
167. Dzi wysaem list do Halinki. Bardzo niepokoj si brakiem wiadomoci od niej, pocieszam si, e moe listy nie dochodz.
11-12.
168-169. Zima tutaj wci w caej peni. Codziennie prawie zamie - zimno chocia mrozy znacznie spady - nieg wci pada, wyobraam sobie jaka bdzie powd na wiosn.

13.
170. Dzi koczyem 40 lat - w niewesoych co prawda warunkach. Wiosna.

14.
171. Otrzymaem dzi kartk od Oli z Warszawy. Wiadomoci na og dobre. Na dworze odwil, zaczyna si boto.

15.
172. Wiosna rozpocza si na dobre. Trzeci dzie odwil i wiosna idzie ca par. Boto okropne - co to bdzie z moimi butami.

16.
173. Nasze wadze spiesznie wykaczaj nasz ewidencj. Co wisi w powietrzu, ale co, tego nikt nie wie, chocia domysw moc. 14 marca skoczya si niespodziewanie wojna z Finlandi.

17.
174. Znowu zima, zamie jak w styczniu.

18.
175. 26 tydzie niewoli. Dzi pogoda lepsza, cho zimno. Znowu duo pogosek najrozmaitszych.

19.
176. Kr pogoski o moliwociach wyjazdu do krajw neutralnych - co nowego.

20.
177. W obozie podniecenie due - ludzie gadaj niestworzone rzeczy, a ja patrz i czekam.

21.
178. 1 dzfie] wiosny. Mrz jeszcze trzyma i to tgi, cho na socu nieg taje.

22-23.
179-180. Listy przychodz wci, ale ja nic nie otrzymuj, ani od Halinki, ani od Janki i rwnie z Wilna nic mi nie pisz. Bardzo to mnie martwi. Spotkaem pasikonika - dobrze si trzyma.

24.
181. Wielkanoc. Byem na proszonym niadaniu u Goszczyskiego, ktry otrzyma paczk z domu.

25-26.
182-183. By doskonay boczek, pasztet i sucha kiebasa. Objadem si jak winia, dawno nie jadem tak smacznych rzeczy, szczeglnie boczek by wymienity.

27-28.
184-185. Nie spodziewaem si takich wit.

29.
186. (25-03.) Wiosna idzie pomau naprzd, w dzie odwil i niesamowite boto, w nocy mrozy do 10
[W zwizku z niezgodnoci dat i dni rubryk kalendarium midzy 1939 a 1940 rockiem autor zaczyna wpisywa odpowiednie daty dzienne, ktre tu zaznaczono nawiasami.]

30.
187. Zrobiem sobie chodaki by oszczdza butw.

31.
188. (25.03.) Dzi p roku jak trafiem do niewoli. Ciekawym ile miesicy jeszcze posiedz.
Kwiecie 1940

1.
189. (03.04.) Nareszcie pka bomba. Dzi wyjecha pierwszy transport okoo 100 ludzi - rnego autoramentu, wieku i pochodzenia, dokd nie wiadomo.

2-3.
190-191. Podniecenie w obozie ogromne.

4-5.
192-193. Mwi, e do koca miesica wszystkich nas wywioz, ale nie wiadomo dokd.

6.
194. (04.04.) Dzi wyjechao znw paruset jecw jakoby do obozw rozdzielczych na zachd. A na dworze pochodniao jak na zo. (05.04.) D[alszy] c[ig] wyjazdw. Ja jestem te gotw - bielizna wyprana, buty naprawione.

7.
195. (07.04.) Dzi wyjechaa dua grupa z trzema generaami. Dnie pogodne, w nocy mrz i zimny wiatr z pnocy.

[Notatki cige kocz sie na 7 kwietnia. W kilku kolejnych rubrykach dziennych kalendarza (8-12 kwietnia) wprowadzono odpowiednie nazwy dni tygodnia.]

w powietrzu, ale co, tego nikt nie wie, chocia domysw moc. 14 marca skoczya si niespodziewanie wojna z Finlandi.
17.
174. Znowu zima, zamie jak w styczniu.

18.
175. 26 tydzie niewoli. Dzi pogoda lepsza, cho zimno. Znowu duo pogosek najrozmaitszych.

19.
176. Kr pogoski o moliwociach wyjazdu do krajw neutralnych - co nowego.

20.
177. W obozie podniecenie due - ludzie gadaj niestworzone rzeczy, a ja patrz i czekam.

21.
178. 1 dz[ie] wiosny. Mrz jeszcze trzyma i to tgi, cho na soci nieg taje.

22-23.
179-180. Listy przychodz wci, ale ja nic nie otrzymuj, ani od J Halinki, ani od Janki i rwnie z Wilna nic mi nie pisz. Bardzo to mnie martwi. Spotkaem pasikonika - dobrze si trzyma.

24.
181. Wielkanoc. Byem na proszonym niadaniu u Goszczyskiego, ktry otrzyma paczk z domu.

25-26.
182-183. By doskonay boczek, pasztet i sucha kiebasa. Objadem si jak winia, dawno nie jadem tak smacznych rzeczy, szczeglnie boczek by wymienity.

27-28.
184-185. Nie spodziewaem si takich wit.

29.
186. (25-03.) Wiosna idzie pomau naprzd, w dzie odwil i niesamowite boto, w nocy mrozy do 10
[W zwizku z niezgodnoci dat i dni rubryk kalendarium miedzy 1939 a 124 1940 rokiem autor zaczyna wpisywa odpowiednie daty dzienne, ktre tu zaznaczono nawiasami.]

30.
187. Zrobiem sobie chodaki by oszczdza butw.

31.
188. (25.03.) Dzi p roku jak trafiem do niewoli. Ciekawym ile miesicy jeszcze posiedz.

Kwiecie 1940

1.
189. (03.04.) Nareszcie pka bomba. Dzi wyjecha pierwszy transport okoo 100 ludzi - rnego autoramentu, wieku i pochodzenia, dokd nie wiadomo.

2-3.
190-191. Podniecenie w obozie ogromne.

4-5.
192-193. Mwi, e do koca miesica wszystkich nas wywioz, ale nie wiadomo dokd.

6.
194. (04.04.) Dzi wyjechao znw paruset jecw jakoby do obozw rozdzielczych na zachd. A na dworze pochodniao jak na zo. (05.04.) D[alszy] c[ig] wyjazdw. Ja jestem te gotw - bielizna wyprana, buty naprawione.

7.
195. (07.04.) Dzi wyjechaa dua grupa z trzema generaami. Dnie pogodne, w nocy mrz i zimny wiatr z pnocy.

[Notatki cige kocz si na 7 kwietnia. W kilku kolejnych rubrykach dziennych kalendarza ( 8-12 kwietnia) wprowadzono odpowiednie nazwy dni tygodnia.]

125

Przypisy
1. Por. s. 21, przypis 3.
2. Por. s. 93, przypis 4.
3. Jedyna kobieta w obozie kozielskim - ppor. Janina z Dcwbr-Munic-kich Lewandowska. Jej zwoki znaleziono w Katyniu. [Z
   
.
Admin
 .


: 492
: 2011-07-18

  . Empty
: Re: .     . Icon_minitime 07, 2015 8:13 am

, , - , - .
, . . " ".
   
 
.
   
1 1
 
-

:
 ::   ::   ::  ::  -